Co siedzi w człowieku i jak to odkryć?

Oferujemy praktyczne przygotowanie do opracowywania, prowadzenia i raportowania procesów badania kompetencji metodami Assessment Centre oraz Development Centre. Program Szkoły AC/DC odpowiada na pytania, które stawiają sobie nawet doświadczeni asesorzy i twórcy ośrodków oceny i rozwoju:

 • Jak badać co ludzie myślą, a nie tylko to co deklarują?
 • Jak dobierać wskaźniki kompetencji żeby można je było łatwo zaobserwować?
 • Jak konstruować zadania, by były trafne ekologicznie, czyli jak najmocniej zbliżone do warunków naturalnych?
 • Jak konstruować zadania, by zredukować ryzyko autoprezentacji badanych w AC/DC, czyli sprawdzić jak rzeczywiście zachowują się w pracy?
 • Jak rzetelnie i trafnie porównywać między sobą badanych w AC/DC?
 •  Jak rozstrzygać różnicę zdań między asesorami żeby trafnie i rzetelnie ocenić badaną osobę?
 • Jak przekazywać informację zwrotną badanym w DC żeby motywować ich do rozwoju, a nie wzbudzać w nich psychologiczny opór?
http://www.newopticalillusions.com/wp-content/uploads/2007/08/number-of-faces-optical-illusions.jpgProgram Szkoły AC/DC ma na celu przygotowanie jej uczestników do samodzielnej realizacji ośrodków oceny i rozwoju, o trafności i rzetelności, na poziomie zgodnym z wynikami badań nad skutecznością ośrodków oceny w USA i krajach Europy zachodniej.

 

 

 

Po ukończeniu szkoły uczestnicy będą potrafili:

 • operacyjnie zdefiniować kompetencje poddawane badaniu
 • przygotować obserwowalne wskaźniki do pomiaru poziomu danej umiejętności czy kompetencji
 • zaprojektować zadania, które pozwolą zaobserwować wskaźniki świadczące o występowaniu danej umiejętności lub kompetencji u badanych
 • przygotować asesorów (sędziów kompetentnych) i osoby odgrywające role (tzw. graczy) oraz moderatorów, prowadzących sesję obserwacyjną
 • integrować obserwacje asesorów
 • przygotować dokładne raporty oceniające i rozwojowe (dotyczy ośrodków rozwoju)
 • przekazać informację zwrotną badanym w ramach ośrodka rozwoju

Informacje o Szkole AC/DC w języku angielskim.