Gliwice: Edycja I

Pierwsza Edycja Szkoły AC/DC w Gliwicach.

Spotykać będziemy się w siedzibie zaprzyjaźnionej z nami firmy: HR Masters

ul. Dolnych Wałów 1, 44-100 Gliwice

Terminy zajęć:

5-6 lutego 2015
5-6 marca 2015
26-27 marca 2015
23-24 kwietnia 2015
14-15 maja 2015
11-12 czerwca 2015

 

Informacje oraz zapisy:

Anna Helmich-Zgoda
email: anna.helmichzgoda@empiriana.pl
tel: +48 602 258 924

Cezary Radomski
email: cezary.radomski@gmail.com
tel: +48 668 167 887