Metodologia prowadzenia zajęć

KOMPETENCJE

będą punktem wyjścia do przeprowadzenia badania z wykorzystaniem metody AC/DC. Ustalimy listy kompetencji, które będą poddawane diagnozie, oraz je zdefiniujemy.

 

Uczestnikom Szkoły zaproponujemy dwie opcje pracy praktycznej:

 • wykorzystanie istniejących w ich firmach modeli kompetencyjnych jako bazy do opracowywania procesu AC/DC dla wybranych kompetencji / wybranego stanowiska
 • bazowanie na zaproponowanych przez prowadzących Szkołę kompetencjach    uniwersalnych

DOBÓR ZADAŃ

jest kluczowy dla trafności i rzetelności ośrodka rozwoju. Zadania trzeba zaprojektować tak, aby na podstawie ich wykonania moż̂na zaobserwować u wszystkich badanych brak lub występowanie zachowań świadczących o takim, a nie innym poziomie danej kompetencji. Kolejnym wyzwaniem jest przeprowadzenie zadań w taki sposób, aby swoim zachowaniem w roli moderatora czy gracza nie zaburzać wyników badania.

Dlatego przeważająca część szkoły skonstruowana będzie wokół doboru i opracowywania odpowiednich zadań do wcześniej zdefiniowanych kompetencji oraz na ich prowadzeniu. Zadanie to będziemy realizować na dwa sposoby.

Pierwszym – łatwiejszym – sposobem doboru odpowiednich zadań jest ich wybór spośród zadań i ćwiczeń szkoleniowych; sposób ten może być szczególnie przydatny dla osób prowadzących szkolenia. Idąc tą drogą wykonamy następujące kroki:

 • wybór zadania spośród dostępnych zadań szkoleniowych
 • analiza zadania pod kątem zachowań, jakie można badać wykorzystując dane zadanie i do jakich kompetencji się      one odnoszą
 • zaprojektowanie arkusza obserwacyjnego
 • wykonanie zadania w podziale na role (badanych, graczy, asesorów)
 • zintegrowanie ocen asesorów i zebranie danych do raportu
 • podsumowanie zadania
 • informacja zwrotna dla moderatora, graczy, osoby badanej

Inna – bardziej ambitna – droga polega na tworzeniu zadań od podstaw według następujących etapów:

 • wybór kompetencji, którą chcemy badać
 • dobór wskaźników, czyli zachowań, jakie świadczą o występowaniu kompetencji
 • skonstruowanie zadania lub zadań, umożliwiających wykazanie ́ zachowaniami, które mają być obserwowane
 • zaprojektowanie arkusza obserwacyjnego
 • wykonanie zadania z podziałem na role (badanych, graczy i asesorów)
 • zintegrowanie ocen asesorów i zebranie danych do raportu
 • podsumowanie zadania
 • informacja zwrotna dla moderatora, graczy, osoby badanej

INTEGROWANIE OBSERWACJI

asesorów oraz sporządzanie rzetelnych raportów jest istotnym i często niełatwym zadaniem.

Opracowując raport jego autor staje przed dylematami:

 • jak zintegrować obserwacje różnych asesorów i pochodzące z różnych zadań?
 • w jaki sposób przedstawić uzasadnienie ocen?
 • które dane należy w nim umieścić a które pominąć?
 • jaki poziom szczegółowości jest wskazany?

Odpowiedzi na te i inne pytania, związane z raportowaniem wyników, pozwolą uczestnikom nabyć umiejętności pisania rzetelnych i nienadmiernie rozbudowanych raportów.

 

SESJA INFORMACJI ZWROTNYCH

dla osoby badanej jest zamknięciem profesjonalnie prowadzonego procesu Development Centre. Uczestnicy będą mogli przećwiczyć prowadzenie takiej rozmowy tak, aby „oświetlić” drogę dalszego rozwoju badanej osoby oraz poznają sposoby radzenia sobie z oporem w przyjmowaniu informacji zwrotnej oraz innych trudnych sytuacjach, jakie zdarzają się w trakcie rozmów podsumowujących.