(…) Z przyjemnością polecam Panią Annę Helmich-Zgodę jako rzetelną i kompetentną trenerkę, która należycie wywiązuje się z powierzonych jej obowiązków.  Szkolenia przez nią prowadzone ocenione zostały najwyżej w całym projekcie.  Pani Anna dzięki swoim trenerskim kompetencjom potrafiła dostosować szkolenie do zróżnicowanych pod względem zaawansowania grup i spełnić oczekiwania uczestników.

Tomasz Wysoczański