(…) Pan Cezary Radomski z ramienia firmy Moderator przeprowadził dla Działu Rozwoju Personelu w Impel Security Polska Sp. z o.o. program szkoleniowy z projektowania i prowadzenia ośrodków oceny i rozwoju personelu (…) Prowadzący szkolenie wykazał się znakomitą praktyczną znajomością zagadnień związanych z badaniem potencjału kadr (…) zaprojektował i przeprowadził zajęcia w sposób pozwalający na przyswojenie umiejętności, na których nam zależało i przekonał uczestników do stosowania ich w praktyce(…)

Zuzanna Stasieńko, Kierownik Działu Rozwoju Personelu