(…) Projektem ze strony Moderatora kierował pan Cezary Radomski a jako asesorzy brali w nim udział także Anna Helmich-Zgoda oraz pan Andrzej Szastok. Uczestnicy ośrodka rozwoju jak sami twierdzili dostali bardzo rzetelne informacje na temat swoich mocnych i słabych stron, wraz z przystępnie podanymi wskazówkami, co do tego jak rozwijać  swoje kompetencje. Przydatność raportów (powstałych w wyniku ośrodka rozwoju) dla planowania działań rozwijających potencjał pracowników podkreślił przełożony poddanych badaniu osób. (…)

 

Dorota Bielawska, Dyrektor Departamentu Zarządzania Zasobami Ludzkimi